HERNÍ ETIKETA

ČPL turnaje jsou společenské akce a měly by být hrány v souladu se slušným chováním.

Pokerová etiketa nejsou pravidla, ale zásady slušného chování spojené se správným průběhem hry a hráči zúčastněnými ve hře.

Hráč, který opakovaně porušuje pokerovou etiketu, narušuje průběh hry, bude napomenut případně vyloučen z turnaje či z ČPL.

Základní etiketa:

·           Buď zdvořilý.

·           Mluv slušně – nenadávej.

·           U stolu mluv pouze česky nebo anglicky.

·           Když vyhraješ, buď skromný.

·           Zdrž se kritizování dalších hráčů ve hře.

·           Neruš hráče, který právě hraje zbytečnými slovními výlevy.

U stolu:

·           Rozumně si srovnej svůj prostor na stole.

·           Měj všechny své žetony na stole, aby na ně všechny hráči viděli.

·           Nepodávej jiným hráčům karty ani žetony.

·           Neměj žetony na stole tak, aby bránily rozdávání či ve výhledu na karty.

·           Žetony na stole jsou nepřenosné na další hráče.

·           Chraň své karty, aby je nikdo jiný neviděl.

·           Nechávej karty na stole, držení karet mimo stůl není dovoleno.

Při hře:

·           Hraj rychle, jak umíš – nezdržuj.

·           Povinností každého hráče je nenarušovat a nezdržovat průběh hry. Hraj, když je na tobě řada a nehraj mimo pořadí.

·           Hráč nebo kdokoli zúčastněný by se vždy měl zdržet komentářů, které by mohly nečestně narušit průběh hrané hry.

·           Nekomentuj karty, které si právě odhodil – položil.

·           Když karty jednou položíš, zůstávají položené, i pokud jsi je položil omylem.

·           Nikdy neprohlížej položené karty, jak při hře, tak ani po vyložení karet.

Při sázení:

·            Nevhazuj žetony do banky, ale vkládej je.

·           Nedělej tzv. String bet - postupné přihazování nebo přidávání žetonů - v momentě zvedání sázky.

·           Slovně oznam své počínání, aby všichni hráči věděli tvůj záměr.

·           Žetony a odhozené karty umísťuj rozumně směrem k dealerovi, abys mu zjednodušil manipulaci.

·           Když pokládáš své karty, polož je směrem k dealerovi a to tak, aby při odhození karet nebyla možnost jejich přetočení či odkrytí dalším hráčům.

·           Neukazuj žádnou kartu až do závěrečného odkrytí karet, kromě případu, kdy všichni hráči vsadili     all-in a další sázky tudíž nejsou možné.

Při závěrečném odkrytí karet

·           Ukaž své vítězné karty rychle. Neumožni svému protihráči si myslet, že vyhrál, když víš, že to tak není.

·           V případě výhry hráče bez vyložení karet (flop, turn, river) se karty nedovykládají („co by přišlo, kdyby a kolik bych vsadil a vyhrál“) není možné.

·           Ukaž obě karty najednou.

 

Dodržuj prosím tyto zásady s nejlepším uvědoměním si hry a užij si přátelskou atmosféru, kterou ti Česká pokerová liga nabízí.