NESROVNALOSTI

V případě, že dojde při rozdávání omylem k otočení první nebo druhé rozdávané karty, rozdává se znovu. Když k této chybě dojde při rozdávání dalších karet, rozdávání pokračuje. Po dokončení rozdávání, dealer nahradí otočenou kartu první kartou na vrchu balíčku a otočená karta je použita jako první spálená karta. Jestliže je otočena více než jedna karta, rozdávání se opakuje.

Jestliže Flop (první tři společné karty) obsahuje více karet, musí se tyto karty vrátit do balíčku a ten poté musí být znovu zamíchán a vyložení se opakuje.

Flop musí být rozdán znovu, jestliže:

·           a) je vyložen před ukončením kola prvních sázek

·           b) obsahuje více karet než má

·           karty je třeba znovu zamíchat.

Když dealer omylem otočí čtvrtou společnou kartu před ukončením sázek, je tato karta vyjmuta ze hry a to i v případě, že hráč nebo hráči, kteří jsou nebo budou teprve hrát, karty položí. Dealer spálí a otočí další kartu, jejíž pozice původně měla být na pátém místě. Po dokončení sázek v tomto kole dealer znovu zamíchá balíček i s kartou, která byla odebrána ze hry, ale bez spálených a vyložených karet. Dealer pak zamíchá a sejme balíček a rozdá pátou poslední kartu bez předchozího spálení karty. Jestliže je tato pátá karta otočena předčasně, karta se znovu vrací do balíčku, který je pak opět zamíchán.

Jestliže dealer omylem rozdá jednu extra kartu prvnímu hráči (po rozdání dvou karet všech hráčům), je tato karta vrácena na vrch balíčku a je použita jako první spálená karta. Jestliže dealer rozdá více než jednu extra kartu, je toto považováno za špatné rozdání a rozdává se znovu.

Jestliže je v balíčku nalezena otočená karta, je tato karta ukázána všem hráčům a odložena, další karta bude použita za tuto otočenou kartu.

Jestliže dva nebo více hráčů zahrají po chybě správně a ve svém pořadí, hra dále pokračuje, jako kdyby chyba nevznikla (je zahraná).

Jestliže je karta poškozena, je vyměněna herním komisařem po ukončení hraného kola, před všemi hráči a na stole.

Jestliže hráč zahraje mimo svůj tah, platí tato pravidla:

·           Sázka nebo její slovní vyjádření je staženo

·           Hráč na tahu pokračuje ve hře (check, bet, fold)

·           Jestliže hráč, který je na tahu, nezvýší sázku, ale pouze stojí – check, potom hráč, který hrál mimo svůj tah, musí stát (check) také, jestliže některý další hráč sázku zvedne (bet), potom ostatní hráči mají standardní možnost (call, raise, nebo fold) a to včetně hráče, který zahrál mimo svůj tah.

·           Jestliže hráč, který měl hrát první, vsadí méně nebo stejně jako hráč mimo svůj tah, může tento hráč pouze srovnat sázku (call) nebo karty položit (fold).

·           Jestliže hráč, který měl hrát první, vsadí více než hráč, který hrál mimo svůj tah, má hráč tyto možnosti: call, raise nebo fold.